Hírek
TV13
médiaajánlat
letölthető innen
tv13-mediaajanlat-2016.pdf
TV13
műsorstruktúra
musorstruktura2017.pdf
Élő adás
TV13 élő adás
vissza…
Back (history)

Önkormányzatunk egyik fontos célkitűzése, hogy segítse a kerület óvodáiba járó gyerekek egészséges életmódra nevelését. A tizen-nyolc intézmény fenntartójaként minden évben igyekszik új sport-eszközökkel bővíteni, fejleszteni az óvodák már meglévő eszköztárát, ezáltal is hozzájárulva a kicsinyek egészségneveléséhez. A múlt évben minden óvoda számára tíz darab BOSU labdát vásárolt a helyi önkormányzat. Mostanra a gyerekek megismerték és megszerették ezt a sokrétűen használható speciális labdát.

A ma már világszerte ismert sportszer elnevezése egy angol betű-szóból ered, és arra utal, hogy a labda mindkét oldalával felfelé jól használható. A BOSU labda kinézetre egy gomba fejéhez hasonlít: egyik oldala félkör alakú, míg a másik lapos. Kétoldalt pedig egy ex-panderhez hasonló szerkezetet lehet rá erősíteni.

Szekeres Erika, a Zöld Ág Óvoda óvodapedagógusa, úszóedző, a kerületi Egészséges Életmód Munkaközösség tagja bemutató foglal-kozásokon ismertette meg kollégáit és a gyerekeket az eszköz hasz-nálatával. Mint mondja, a felfújható BOSU labdát eredetileg első-sorban rehabilitációs célokra alkalmazták, majd hamarosan világszerte elterjedt az edzőtermekben is. Jó egyensúlyérzékfejlesztő és test-tartást javító hatása miatt kisgyerekek játékos fejlesztésére is ki-válóan alkalmas.

Az egyensúlyérzék fejlődése három és fél és hétéves kor között – tehát óvodáskorban – a legintenzívebb, ami nemcsak a gyerekek mozgás-koordinációjára, hanem agyuk egyéb területeinek fejlődésére is nagy hatással van. A BOSU labda megmozgatja a teljes testet: állva, ülve, guggolva, térdelve, hason fekve, ugrálva végezhetők vele egyensúlyfejlesztő és erősítő gyakorlatok. Instabilitása miatt folya-matos koncentrációra és tudatos testmozgásra késztet: megmoz-gatja a gerincet és a csípőt stabilizáló izmokat.

A gyerekek egyensúlyi rendszere akkor fejlődik legjobban, ha pici koruktól kezdve alkalmat teremtünk számukra a mozgásra, ugrán-dozásra, pörgésre-forgásra, hintázásra. A BOSU labdával ez is meg-valósítható. A labda kiválóan használható zárt térben: bármikor elő-vehető az óvodai csoportszobában vagy a tornateremben. Ugyan-akkor jó időben a szabadban, a játszótéren vagy az óvodaudvaron is sokféle mozgásos játékra alkalmas.

A helyes testtartás kialakításában is segíti az óvodásokat ez az eszköz. A talpnak fontos szerepe van az egyensúly érzékelésében, megtartásában, ezért ha a körülmények engedik, célszerű minél több gyakorlatot mezítláb végezni rajta. Szekeres Erika azt tapasztalta: ha a gyerekek „szabad kezet” kapnak, akkor rendkívül kreatívan tudják használni a BOSU labdát. Akár egymagukban, akár a közös, csoportos játékok alkalmával sokféle módon tudnak játszani, mozogni vele. A labdán végzett páros gyakorlatok megtanítják a kicsiket egy-máshoz alkalmazkodni: a mozgáson kívül fejlődnek a gyerekek szo-ciális képességei, mint például a társaikra való odafigyelés, egymás segítése, a türelem.

A játékok során az óvónő irányításával a gyerekek lehetnek kis verebek – ilyenkor például szökdelnek a labdán, vagy fél lábon ácsor-gó gólyák, esetleg „farönkön” guggoló kis baglyok. Ezen a különleges labdán eszközzel végzett gyakorlatok segíthetik a kicsik finommo-torikus képességeinek fejlődését is.

A BOSU labda nem csak fizikailag, hanem mentálisan is fejleszti az óvodásokat. A vele végzett gyakorlatok kerületünk óvodáiban egyre inkább beépülnek a mindennapos mozgásfejlesztésbe, változatosab-bá, érdekesebbé téve a testnevelési játékokat, a csoportszobai és az udvari tevékenységeket.


Csop V.

Egyensúlyban sport és játék

2017. január 10., kedd 15:40

BOSU labda Sokoldalúan fejleszti a kicsiket