Hírek
TV13
médiaajánlat
letölthető innen
tv13-mediaajanlat-2016.pdf
TV13
műsorstruktúra
musorstruktura2017.pdf
Élő adás
TV13 élő adás
vissza…
Back (history)

A nehéz helyzetbe került családok és gyerekek sokat köszönhetnek kerületünk szociális munkásainak, akik tanácsaikkal és aktív közreműködésükkel segítenek kijutni a bajból. Az elmúlt évben is sokan voltak, akik nem boldogultak volna a segítő szakemberek gondoskodása nélkül. Az utóbbiak közül novemberben, a Szociális Munka Napján kimagasló szakmai munkája elismeréséül Németh Alíz, a Prevenciós Központ munkatársa kapta meg a 2016. Év Szociális Munkása kitüntetést.

Pécsett nőtt fel, és már középiskolás korában eldöntötte, hogy segítő foglal-kozást szeretne választani. Ügyvéd édesapja támogatta ebben, noha szí-vesebben vette volna, ha kisebbik lánya az ő hivatását viszi tovább. Alíz még gimnazista volt, mikor csatlakozott egy segítő csoporthoz, amellyel hetente egyszer idős- és gyerekotthonokba, kórházakba jártak. Ma is szeretettel gondol arra a vak kislányra, akivel ebben az időben sokat foglalkozott.

Érettségi után a Pető Intézetbe jelentkezett konduktornak. Innen egy ponttal lemaradt, felvételt nyert viszont a Pécsi Orvostudományi Egyetem Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Karának szociális munkás szakára. A négyéves nappali képzést kollégistaként Szekszárdon végezte el. Ekkor ismerkedett meg későbbi, közgazdász férjével is.

Miután 2000-ben lediplomázott, Pestre költözött, és a Révész utcai laká-sukhoz közeli Híd Családsegítőben jelentkezett felvételre. Családgondozóként az esetek zömében adósságrendezést kellett megoldania. A főleg közüzemidíj-hátralékkal rendelkező családokat segítette, hogy igénybe tudják venni a lehetséges önkormányzati támogatásokat, illetve nemegyszer abban is, hogy munkahelyet találjanak. Időközben az ELTE-n elvégezte a kiegészítő szociális munkás szakot, és 2005-ben szakvizsgát tett családvédelemből.

A tavalyi év elejétől összevonták a Családsegítőt és a Gyermekjóléti Központot. Ez minőségi változást jelentett többekkel együtt Alíz munkájában is, aki azóta régi munkája mellett gyermekvédelmi feladatot is ellát, ezen belül pedig jelzőrendszeri felelősnek nevezték ki. A jelzőrendszerhez több szervezet tartozik: az iskolák, óvodák, bölcsődék, orvosok és védőnők mellett benne vannak a Faludi utcai Mentálhigiéniai Központ és nem utolsósorban a rendőrség munkatársai is. Ha elhanyagolt, esetleg vélhetően bántalmazott gyerekkel találkoznak, jelzést küldenek a Prevenciós Központba.

A megoldást segítendő, évente legalább hat alkalommal úgynevezett szakmaközi megbeszélést tartanak, amin egy-egy adott problémára több szakma képviselői együttesen igyekeznek megtalálni a megoldást. Évente egyszer gyermekvédelmi tanácskozást szerveznek, amelynek célja a gyer-mekjóléti alapellátások áttekintése, az észlelő- és jelzőrendszer működésének éves értékelése és adott esetben javaslatok megfogalmazása a működés javítására. Alíznak a tizenkilenc családsegítő között kell elosztania a naponta intézményükhöz érkező jelzéseket.

Ha például egy iskola jelzi nekik, hogy valamelyik gyerek rendszeresen hiányzik, a családsegítők felkeresik a szülőket, megbeszélik velük a problémát és felmérik, milyen segítségre lenne szüksége a családnak. Az esetek egy részében hamar megoldódik a gond, de ha nem, akkor esetkonferenciát hívnak össze, amelyen minden érdekelt ott van. Ilyenkor szóba kerül az is, szükség van-e a gyerek vagy a gyerekek védelembevételére.

Alíz szívvel-lélekkel és a szakma iránti alázattal végzi a munkáját, aminek elismeréseként 2014-ben főtanácsosi címet nyert el. Mint mondja, amikor novemberben az Év Szociális Munkása lett, jólesett neki, hogy bár viszonylag fiatalon, harmincas éveinek vége felé nyerte el ezt a szép elismerést, idősebb kollégái közül is sokan őszintén gratuláltak, sőt több ügyfele is megkereste, hogy kifejezze örömét.

A szociális tevékenység számára is komoly lelki teher, amit szabadideje minőségi eltöltésével próbál kompenzálni. A mozgás mindig fontos volt neki. Hetente négyszer jár futni. Vonzódik a spiritualitáshoz és a pozitív gon-dolkodáshoz. Grafológiai vizsgája is van, de ennek hasznosítására most nincs lehetősége. Szívesen olvas és szeret baráti társaságba járni. Ha teheti, utazik, bel- és külföldön egyaránt. Havonta egyszer meglátogatja Pécsett élő édes-anyját és testvérét. És természetesen igyekszik minél több időt tölteni ki-lencéves kislányával, Petrával, akit három éve egyedül nevel.

Van egy nagy álma. Egy kenyai árvaházba olyan önkénteseket keresnek, akik vállalják, hogy segítenek a ház körüli munkákban, és együtt tanulnak a gyerekekkel. Ide szeretne majd egyszer kijutni egy pár hétre a szabadsága terhére.


Csop Veronika

„Ez a szakma nagy alázatot kíván…”

2017. január 10., kedd 15:40

Németh Alíz A kitüntetett szociális munkás