Hírek
TV13
médiaajánlat
letölthető innen
tv13-mediaajanlat-2016.pdf
TV13
műsorstruktúra
musorstruktura2017.pdf
Élő adás
TV13 élő adás
vissza…
Back (history)

Március 25-én lenne hatvanéves, 56 évesen hagyott itt bennünket, nem élte meg, hogy a Népszabadság kimúljon. Belegondolni is rossz, miféle szövegekkel kommentálta volna a gyalázatos eseményt Bächer Iván, Lipócia egykori teljhatalmú ura, a pompás író, aki hírlapíróként vitte a hátán az öreg újságot. Egy időben a Bécsi úti szerkesztőségben még szobatársak is voltunk, na jó, nem kellett attól tartani, hogy Iván el akarta volna szívni a levegőt előlünk. Ha be is jött a szerkesztőségbe, a folyosón trécselt vagy lecövekelt az egyik oldal-szobában diktáló Kardos G. György mellett. Ilyenkor aztán garantált volt a mesedélután. Iván tartotta azt a szabályt, hogy az újságírás 50 százalékban olvasás, 40 százalékban beszélgetés és legfeljebb csak tíz százalék a de-rékzsibbasztó körmölés.

Nem izgatta a pöffeszkedő tekintély, nem méregette a publicisztikát, nem nézte kit, mikor és miért sérthet meg a szavaival. Írta, amit írnia kellett, mi pedig tudtuk, sokat számít a szava. Azt is tudtuk, hogy mikor nincs igaza, de arról is oly meggyőzően beszélt, hogy az ember megadta magát neki. Arra készültünk, hogy nagy öreg lesz, de keresztülhúzta a számításainkat. Hiányzik a szálkás derűje és az a sok rövid mondat, amihez annyira értett.

Nem sokkal halála előtt jártam nála a Pannónia utcában, a lakása roskadásig volt könyvekkel, a barna nútolt polcokat könyvtárosoktól szerezte. A legöregebb polc a szülei Wallenberg utcai lakásából menekült utána, egy másik azután került hozzá, hogy Király István a 40 ezer kötetes könyvtárát a sárospataki kollégiumra hagyta. Az akadémikus lánya hívta fel Ivánt, aki zokszó nélkül hordta haza a deszkát Lipóciába. A szerzett polcra a saját könyveit rakta azért, hogy meglegyenek. Úgy sorakoztak szép egymásutánban, akár a pesti házak, amelyekről szívesen és sokat mesélt.

Nem volt kedvenc könyve, semmit sem gyűjtött, a tárgyak elvesznek – mondta –, felrobbannak, ellopják, elégetik őket. – Csak az érdekel a könyvekben, ami le van írva bennük. Ez érvényes a szakácskönyvekre is.

Az apja zongorájával és a dédapja, Thury Zoltán könyveivel mondjuk kivételt tett, ezek az elhalt családtagok szemüvegeivel, leveleivel és fotóival min-denhová követték, olykor hangulatos könyveibe, cikkeibe is beköltöztek, a hömpölygő Bächer-életmű ettől lett még szenvedélyesebb, még igazabb. Üldözték a történetek és a könyvek. Egyszer selejtezésre készült, kidobott egy neki dedikált művet – olyan íróét, aki hiányzott, amikor a tehetséget osztották. – Kidobtam pénteken – mondta Bächer Iván –, elvitték a kukások. Szombaton már a Petőfi Csarnok bolhapiacán tűnt föl, valaki belelapozott, látta a nekem szóló ajánlást, vasárnap becsöngetett hozzám. Visszatettem a polcra, azóta csak a cetliket szórom ki.

Bächer Ivánnak Lipóciában fája, padja, emléktáblája is van. „Újlipótváros most az én otthonom… – ez olvasható a Pannónia utca 21.-ben. – Nem akarok menni már sehova, itt maradok.”

Iván születésnapján, március 25-én a Pozsonyi úti Láng Téka Könyvesbolt főzéssel és zenével egybekötött formában emlékszik sokat olvasó és még többet beszélgető kedves írójára, Bächer Ivánra.

(Rab László)


Bächer Iván író, publicista, a XIII. kerület díszpolgára március 24-én lenne hatvanéves. Ebből az alkalomból emlékezik rá a nevezetes napon kerületünk. Délelőtt tíz órakor megkoszorúzzák az egykori lakóházának, a Pannónia utca 21. számú háznak a falán elhelyezett emléktáblát.

Ugyanaznap délután öt órakor az Újlipótvárosi Klub-Galériában Gyabronka József színművész olvas fel Bächer Iván írásaiból, közben a Falvai család Chopin mazurkákat játszik. A műsor után kötetlen beszélgetés következik a család-tagokkal és a barátokkal. A hat órakor kezdődő Kulturális szalon keretein belül Bächer Ivánt a zenén és az irodalmon keresztül idézik meg.

A Pozsonyi Piknik szellemi atyjának és névadójának is számító alkotó emlékét a Pozsonyi úti Láng Téka könyvesbolt előtt kőrisfa és a mellette elhelyezett pihenőpad őrzi. Március 25-én délután négy órakor a Láng Tékánál tartanak megemlékezést az író Vándorbab című könyve kapcsán. A programok min-degyikére a belépés díjtalan.

Cs. V.

Iván a polcon

2017. március 21., kedd 14:35

Bächer-életmű Lipócia egykori teljhatalmú ura