Hírek
TV13
médiaajánlat
letölthető innen
tv13-mediaajanlat-2016.pdf
TV13
műsorstruktúra
musorstruktura2017.pdf
Élő adás
TV13 élő adás
vissza…
Back (history)

A 2016/17-es tanév első félévében ismét nagy sikerrel zajlott Budapesten a XIII. kerületben az Informatikával a Tehetségesekért Alapítvány szakkör jellegű interdiszciplináris komplex programsorozata.

A 60 órás, tanórán kívüli komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program 7–10. évfolyamos tehetségígéretnek számító tanulók számára nyújtott több hónapos programot. Az informatikai pályára készülő vagy informatikai és programozási alapismeretekkel rendelkező és annak professzionálisabb elsajátítását célul tűző, de egyéb társadalmi, kulturális és humán folyamatokra is nyitott tanulók szakköri jelleggel vettek rész a sorozaton.

A felfedező tanulást a központjába helyező program az informatikai ismeretek gazdagítása mellett nagy hangsúlyt fektetett a fiatalok szem-léletformálására, személyiségfejlesztésére, önismeretre, a zenei, étkezési, társas kommunikációs és egyéb kulturális ismeretek informatikai vetületének kibontakoztatására – mindezt a részt vevő tehetségígéretek a dinamikus csoportmunkában, az egyes tematikákban jártas tanárok, szakember irányítása mellett sajátították el.

A résztvevőknek lehetőségük nyílt bővíteni programozási, adatbázis-kezelési, honlap-készítési, szerverkezelési ismereteiket és megismerhették a szu-perszámítógépeket is.

A megszerzett gyakorlati tudáson túl a sorozat végére 16 tanuló mű-ködőképes termékeket is létrehozott. A magas szinten elsajátított ismereteket és programozói tudást kombinálva olyan programokat, alkalmazásokat fejlesztettek, amelyek a laptopjaikon, mobileszközeiken működésre alkalmas megoldások, applikációk formájában öltöttek testet. Az eredmény a képzést vezető szakemberek elismerését is kivívta.

Az alapítvány nyitott arra, hogy a program során megszerzett tapasztalatait arra nyitott további tehetségpontokkal is megossza.

A program a Nemzeti Tehetségprogram részeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Az Informatikával a Tehetségesekért Alapítvány 2012-ben alakult.

Céljai között szerepel többek közt a köznevelés támogatása, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó, leginkább eredményes fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Felvállalja a hátrányos helyzetűek támogatását, teret ad az akadálymentes tanulási lehetőségeknek és – az elsősorban, de nem kizárólag – az informatika területén kiemelten tehetséges diákok kiválasztását, támogatását, tovább-képzését tűzte célul. Az Informatikával a Tehetségesekért Alapítvány regisztrált Tehetségpont.

Töretlenül sikeres informatikai tehetségszakkör

2017. március 25., szombat 16:00