Hírek
TV13
médiaajánlat
letölthető innen
tv13-mediaajanlat-2016.pdf
TV13
műsorstruktúra
musorstruktura2017.pdf
Élő adás
TV13 élő adás
vissza…
Back (history)

Alapos előkészítő munkát követően megkezdődött a Városliget 100 hektáros parkjának megújítása. A munkálatok során fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a parknak mindig legyenek olyan részei, amelyek a Liget-használók rendelkezésére állnak. Az első ütemben azok a fejlesztések valósulnak meg, amelyek a Ligetet leggyakrabban használó csoportok, a látássérültek, a környező iskolák, illetve a „kutyások” igényeit szolgálják. Megújul a Vakok kertje, létrejön egy korszerű sport központ, amely alkalmas az iskolai testnevelésórák megtartására is, valamint kialakításra kerül egy kutya élmény park. Mindezek mellett megújul a Szépművészeti Múzeum zöld környezete, hogy az épület felújításának befejezésével az azt övező természeti környezet is betölthesse funkcióját. Természetesen a Városligetben nem csak ezek a területek fognak a sportolni vágyók, illetve a kutyások rendelkezésére állni, a park további részeinek megújítása során újabb, korszerűen felszerelt területeket alakítanak majd ki a számukra. Cél továbbá, hogy a Városliget teljes mértékben akadálymentes legyen, hogy a fogyatékkal élők is zavartalanul használhassák.


A park megújításával kapcsolatos társadalmi egyeztetések több fórumon zajlottak. Persányi Miklós, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti feladatait felügyelő miniszteri biztos a 2016. szeptember 21. és 2017. szeptember 26. közötti időszakban összesen 7 Liget Park Fórumot tartott, amelyekre meghívást kapott a park fejlesztésével kapcsolatos álláspontja kifejtésére összesen 152, a ligetet használókhoz köthető társadalmi, és civil szervezet, a Városligetet körülvevő kerületek intézményeinek képviselői, és amelyeken ugyancsak részt vettek a tervezők, a park megújításáért felelős szakemberek.


A Városliget tájépítészeti pályázatán nyertes Garten Studio feladata volt, hogy a park terveinek kialakítása során részletes társadalmi egyeztetéseket folytasson a parkhasználók különböző csoportjaival, meghallgassa kéréseiket, figyelembe vegye észrevételeiket, és mindezeket olyan közös platformra hozza, amelynek eredményeként olyan, a park megújítására vonatkozó terv jön létre, amely a parkhasználók széles körét képes kiszolgálni. A Garten Studió 2016. október 26. és december 19. között összesen 17 egyeztető tárgyalást tartott, mintegy 60 szervezet részvételével, ahol a meghívottaknak szűkebb körben lehetőségük volt az igényeik, elképzeléseik részletekbe menő kifejtésére.


A párbeszéd során 118 szervezet, intézmény és közösség képviselői fogalmaztak meg összesen 558 észrevételt, javaslatot, illetve kérdést, amelyekre részletes választ kaptak, és amelyek 95%-át beépítették azokba a végleges tervekbe, amik a most megkezdődött kivitelezés alapjául szolgáltak. A társadalmi egyeztetések teljes anyaga video és prezentáció formájában megtekinthető: a http://www.varosligetpark.hu/ oldalon.


Különleges játszótérrel bővül a megújuló Vakok Kertje


A vakok és a gyengénlátók számos intézményének lakói, látogatói gyakori vendégek a parkban. Éppen ezért már a városligeti parkrehabilitáció első ütemében sor kerül a most leromlott állapotban, korszerűtlen felszerelésekkel rendelkező 9400 négyzetméteres Vakok Kertjének a megújítására és ehhez kapcsolódóan egy új sétány kialakítására. A vakok és gyengénlátók szer-vezeteinek a társadalmi vita szakaszában kifejezett kérése volt, hogy a park megújítása során maradjon meg a külvilágtól elzárt módon a Vakok Kertje, hogy a vakok a pihenés és kikapcsolódás közben biztonságban érezhessék magukat és értéktárgyaikat. Kérés volt, hogy javítsák meg a kerítést, hozzák rendbe az utakat, újítsák fel a meglévő épületet.


Valamennyi kérésnek eleget téve a kertben a mainál jobban használható, a vakok igényeihez igazodó, akadálymentes kiszolgáló épület létesül, amelynek funkciója alapvetően nem változik. A vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedése kiemelkedően fontos, amit a tájékozódást is segítő burkolat kialakításával lehet a leginkább támogatni. Éppen ezért a meglévő sétautakat elbontják, és a már ismert nyomvonalon korszerű burkolattal építik újjá. A park növényzetének megújítása mellett létrejön egy egyedülálló játszótér a sérült gyerekek számára, ahol kültéri zenélő játékokat - hangsípot, ütős zenélő játékot – és integrált eszközöket helyeznek el.


Új sportpályák létesülnek a környék iskolásainak


A Városliget parkjának megújítása keretében az iskolákkal folytatott egyeztetések alapján létrejön egy könnyen és rövid idő alatt megközelíthető sportpark, ezen belül egy 200 méteres futókör távolugró gödörrel és 2 multifunkciós pálya. A társadalmi egyeztetésben részt vett iskolák képviselői elmondták, hogy az egyik legfontosabb testnevelés órai tevékenység a futás, így elengedhetetlen az ehhez kapcsolódó felmérésekhez megfelelő helyet biztosítani. Éppen ezért a leghangsúlyosabb kérés volt egy teljes egészében átlátható, rekortán burkolatú futókör kialakítása, benne szintidő-mérésre alkalmas egyenes szakasszal. Ezen felül távolugrógödröt és két multifunkciós pályát is kértek a pedagógusok az egykori Pecsa felett jelenleg is használatban lévő, leromlott sportterület helyett, mégpedig egy tanóra keretein belül elérhető közelségben.


E kéréseket figyelembe véve a Vakok Kertje mellett elsősorban a közeli oktatási intézmények igényeinek kiszolgálására kialakítanak egy kisebb sportegységet, amely amellett, hogy alkalmas a testnevelési órák megtartására, iskolai időn kívül a Liget más látogatói által is használható lesz.


A kutyák nem csak szabadon szaladgálhatnak, de játszóteret is kapnak


A városligeti parkrehabilitáció első ütemének részeként több mint 5000 négyzetméterrel nő a park zöldterülete azáltal, hogy lebontják a korábbi állatorvosi rendelő romos és használaton kívüli épületeit, a körülöttük levő beton- és aszfaltburkolatot, és a területet visszaadják a zöld növényeknek. A park Hermina út felőli részén több mint 10 000 négyzetmétert fog érinteni a felújítás, amelynek részeként létrejön egy hatalmas kutya játszótér annak érdekében, hogy a kutyákat ne csak szabadon sétáltatni lehessen a Ligeten belül, hanem a gazdák és kedvenceik közös élményeket is szerezhessenek.


A kutyás szervezetekkel folytatott egyeztetések során megfogalmazódott az igény olyan terület kialakítására, ami alkalmas a szaladgáláshoz, fogócs-kázáshoz, ásáshoz. A gyep tehermentesítéséhez egy homokos területet is kértek a kutyatartók, a listájukon szerepelt továbbá egy vizes játszóhely. Alapvető igény mutatkozott még az itató és csutakoló alkalmatosságokra, a gazdák pihenését szolgáló utcabútorokra, illetve arra, hogy a terület kivilágítása reggel és este is legyen megoldott, hiszen a legtöbbeknek ilyenkor van ideje a kedvenceire.


A kutya élményparkon belül terepalakulatokkal megmozgatott játéktér jön létre olyan ügyességi elemek beépítésével, mint például szlalom, híd, ugratók és dombokba rejtett alagutak. A terepalakulatok tövében kisebb homokos felületeket hoznak létre, hogy a szabad ásás élményét biztosítani lehessen a kutyák számára. A játéktérhez kapcsolódóan a terület nyugati oldalán egyedi betonozott medencét magába foglaló vizes pancsolót alakítanak ki, egyik oldalán magasított peremmel.

További információért kérjük, keressék fel folyamatosan frissülő web-oldalunkat: www.ligetbudapest.hu


(x)

Megkezdődött a park megújítása a Városligetben

2017. november 6., hétfő 13:05