TV13
médiaajánlat
letölthető innen
tv13-mediaajanlat-2019.pdf
TV13
műsorstruktúra
musorstruktura2018.pdf
Élő adás
TV13 élő adás
vissza…
Back (history)

Bérlakásépítés
Aktualizálták a kerület tízéves házfelújítási programját

Az önkormányzat tízéves lakóház-felújítási programjának végrehajtását és felülvizsgálatát tárgyalta februári ülésén a képviselő-testület. A grémium egyhangúlag elfogadta dr. Puchner Gábor alpolgármester előterjesztését és jóváhagyta a kerület 2020–2029 közötti lakóház- és létesítmény-felújítási programját.


Az új önkormányzati ciklusban is folytatódik a kerület egyedülálló bérlakás-építési programja – jelentette be dr. Tóth József polgármester február 11-én a Jász utca 72. szám alatti, 35 lakásos épület alapkőletételénél, amely után a következő bérlakás-beruházás a Petneházy utca 90. szám alatti ingatlanon lesz, ahol várhatóan augusztusi kezdéssel 67 lakásos önkormányzati bérházat emelnek.

Az önkormányzat januárban elfogadott, 2024-ig szóló Lendületben 2.0 kerületfejlesztési és -üzemeltetési programja kiemelt célként határozza meg az otthon biztonságának megteremtését. A rövid és a hosszú távú kerületstratégiának része a lakáskoncepció, amelynek fontos eleme az önkormányzati lakások rekonstrukciójának folytatása, a gazdaságosan nem felújítható, nem hasznosítható otthonok szanálásának további tervszerű végrehajtása. Ezek szem előtt tartásával, továbbá az épületállomány műszaki és vagyonhasznosítási szempontú áttekintése alapján, a következő időszak lakóház- és létesítmény-felújítási programjáról és 2029-ig történő kiterjesztéséről döntött a képviselő-testület februárban.

De milyen is az önkormányzat épületállományának összetétele? Meghatározó az újépítésű lakóházak száma. Ebbe a csoportba azok tartoznak, amelyek 2000 után épültek, korszerű elrendezéssel, az egyre szigorodó energetikai előírásoknak megfelelően jó hőszigeteléssel, modern gépészettel. Míg a 2000-es évek legelején még hagyományos épületszerkezetekkel és gépészeti megoldásokkal készültek a lakóházak, addig az elmúlt öt évben már világviszonylatban is a legkorszerűbb, passzívház-technológiák és intenzív hőszigetelés használatával. A 15–20 éves épületeknél a szükséges felújítások lehetőséget adnak arra, hogy a jelenlegi energetikai követelményeknek megfelelően korszerűsödve elérjék a legújabbak műszaki színvonalát.

A régi építésű lakóházaknak van egy csoportja, amelyek ugyan még 2000 előtt épült, de kialakításuk, műszaki állapotuk további hosszú távú hasznosítást tesz lehetővé. Vannak köztük 4-5 emeletes 50-60 lakásosak és földszintes, kis lakásszámúak is. Általában 50-60 évet meghaladó az életkoruk, de vannak köztük 100 évesnél régebbiek is – nagy számban. A korábbi években több épületen jelentős rekonstrukciókat végeztek födémcserékkel, tető- és homlokzat-felújításokkal. Ezek az épületek folyamatos karbantartás mellett még hosszú távon gazdaságosan hasznosíthatók.

Azokban a házakban, ahol komolyabb felújítás még nem volt és szerkezeti problémák halmozottan jelentkeznek, megvizsgálják, hogy a teljes rekonstrukció gazdaságosan elvégezhető-e. Ha nem, akkor középtávon a lakhatás feltételeit biztosítják, hosszú távon pedig az épületek szanálását tervezik. A gazdaságosan renoválhatóak esetében – a hosszú távú hasznosítás érdekében – a mai kor igényeit a lehető legteljesebben kielégítő korszerűsítést végeznek el. Azok az épületek, amelyek kis lakásszámúak és leromlott a műszaki állapotuk, vagy a telkük hasznosítása alacsony, bontásra vannak kijelölve. Amelyik ház műszaki állapota szükségessé teszi, azon a bontásig hibajavítási, karbantartási feladatokat végeznek. Azokat pedig, ahol komoly műszaki problémák vannak, sürgősen szanálják.

Az önkormányzati tulajdonú, helyiségként hasznosított épületek egy része ipari, raktárjellegű, és vannak köztük kereskedelmiek is. Ebben a körben jelentős beruházások voltak az elmúlt öt évben. Például a Klapka szolgáltatóházat lebontották, helyén az új Klapka Központ megépítése – benne üzletekkel és 33 bérlakással – az utóbbi évek egyik legjelentősebb önkormányzati beruházása volt. A kereskedelmi épületek rekonstrukciója idén tovább folytatódik a Gyöngyösi szolgáltatóház külső felújításával.

A városrész megfiatalodása a következő tíz évben is folytatódik. A lakásállomány összetételének kedvező változása mellett a régi építésű, 80-100 évet meghaladó épületek állapota az idő előre haladtával folyamatosan avul, ezek felújítása a legtöbb esetben gazdaságtalan, ezért továbbra is jelentős a szanálandók száma. A cél továbbra is az, hogy a szanálásokkal beinduljon egy-egy környék fejlődése, és a tervezett új építésekkel a korszerű lakások aránya tovább növekedjen a kerületi lakásállományon belül.

A 2029-ig tartó program keretében 11, megfelelő műszaki állapotú épületben lakáskomfortosítási munkákat, valamint az épületek műszaki állapotának fenntartása érdekében tető- és homlokzat-felújítást terveznek. További feladatot jelent a városrészben, az utóbbi években megindult nagyarányú építkezések környezetében, a meglévő épületállományban keletkező károk megszüntetése, helyreállítása.

Az önkormányzat elkötelezte magát a korszerű és környezetbarát energetikai megoldások mellett. A saját tulajdonú lakóházai esetében fontos szempont, hogy az épületek megfeleljenek a passzívház kritériumainak. „Szeretnénk magas életminőséget biztosítani a XIII. kerületieknek, az önkormányzat ehhez a dinamikus fejlődést biztosítja” – hangsúlyozta többek között a polgármester a Jász utca 72. szám alatti új bérház alapkőletételénél.


J. G.


A piaci mechanizmusok mellőzésével


Példaértékű hogy a lakáskérdés megoldását az önkormányzat nem bízza a piaci mechanizmusokra. Ezt az elvet képviselte már az elmúlt 20-25 évben, és ezt képviseli jelenleg is. Ennek néhány eleme: bérlakásépítés, lakóépület-felújítási és fiataloknak fecskeház-program, lakbér- és a lépcsőzetes lakáshoz jutási koncepció (utóbbi lényege, hogy egy lakás megépítésével több család lakhatási helyzete is javul). Az önkormányzati lakóházak műszaki színvonala jelentősen változott: a szanálások és az új építések hatására a korszerű épületállomány aránya növekedett. 2002 óta – Budapesten egyedülálló módon – eddig 11 helyszínen 632 önkormányzati lakást épített a kerület, minderre mintegy 10 milliárd forintot fordított, és 30 ezer négyzetméternél nagyobb lakásfelületet adott át. Több mint 1000 családnak tette lehetővé, hogy jobb életkörülmények között lakhasson az új otthonokban. 2014-ben az újépítésű lakások aránya az önkormányzati tulajdonú lakóépületekben 20 százalék (476) volt. A régi építésű, de hosszú távon hasznosítandó épületekben lévő lakások aránya 55 (1302 darab), míg a szanálandóké 24 százalékot (560) tett ki, a családiház-jellegű, egy-két lakásos épületek aránya 1 százalék (25) volt. Tavalyra az új építéseknek és szanálásoknak köszönhetően az új lakások aránya 29 százalékra nőtt (632 darab), a megmaradó házakban lévő otthonok száma kis mértékben csökkent, arányuk az épületállományon belül 55 százalék (1196). A csökkenés ezeknél abból adódik, hogy több épületet, főként statikai problémák miatt, átsoroltak bontandó kategóriába. A szanálásoknak, bontásoknak és az ingatlanértékesítéseknek köszönhetően a bontandó épületek aránya ezzel együtt is 15 százalékra (319) csökkent. A családi házak száma héttel csökkent, arányuk 1 százalék (18). Kedvező tendencia, hogy míg a régi lakások esetében az átlagos alapterület mindössze 38 négyzetméter, az új építésűeknél ez már 52 négyzetméter.

Ingatlan-gazdálkodj okosan!

2020. március 5.