TV13
médiaajánlat
letölthető innen
tv13-mediaajanlat-2019.pdf
TV13
műsorstruktúra
musorstruktura2018.pdf
Élő adás
TV13 élő adás
vissza…
Back (history)

Életminőség Elkészült a 2024-ig szóló közterületi stratégia

A kerület AngyalZÖLD+ közterületi stratégiájának tavalyi felülvizsgálatát és az új, AngyalZÖLD 3.0 közterület- és zöldhálózat-fejlesztési programtervét tárgyalta februári ülésén a képviselő-testület dr. Puchner Gábor alpolgármester előterjesztésében. A grémium egyhangúlag elfogadta a dokumentumot és meghatározta a program 2020 és 2024 közötti feladatait.


Az önkormányzat 2008-ban alkotta meg zöldhálózat-fejlesztési stratégiáját, az AngyalZÖLD nevű programot. Célja ezzel a kerület zöldhálózatának és közterületeinek színvonalas fenntartása, fejlesztése, az élhetőbb városrész feltételeinek és a környezet minőségének javítása volt. A képviselő-testület 2014-ben elfogadta az integrált közterület-fejlesztési programjának folytatását, az AngyalZÖLD+ stratégiát, majd tavaly májusban az ennek megvalósításáról szóló beszámolót.

Az AngyalZÖLD 3.0 nevű program megfogalmazásakor figyelembe vették a főváros Budapest 2030 nevű stratégiájának a kerületre vonatkozó elképzeléseit és a városrész Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatát, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2016-ban aktualizált célkitűzéseit és programjait. A dokumentum szervesen illeszkedik a kerület klímastratégiájában megfogalmazott célokhoz, valamint Budapest Zöld Infrastruktúra Koncepciójához.

A képviselő-testület idén januárban fogadta el a kerület társadalmi, környezeti, gazdasági célrendszerét és eszközrendszerét 2024-ig meghatározó alapdokumentumait. Az önkormányzat kerületfejlesztési és -üzemeltetési, valamint a Lendületben 2.0 programja kiemelt célkitűzésként határozta meg a zöld és tiszta közterületek fenntartását, üzemeltetését. Ennek részeként a közterületi igények színvonalas teljesítését, a közterületek szabadidős, rekreációs funkcióinak megteremtését, a környezeti ártalmak enyhítését, a zöldfelületek nagyságának bővítését és nem utolsósorban a tisztább közterületek, parkok és játszóterek igényesebb üzemeltetését.

E célkitűzések szem előtt tartásával készült el az AngyalZÖLD 3.0, mely a 2020–2024 közötti feladatokat tartalmazza. Kiemelt célja a kerület zöldhálózatának és közterületi rendszerének színvonalas fenntartása, fejlesztése, a városrész élhetőségének és környezeti minőségének javítása. Érvényesül benne a színvonalas üzemeltetés, a létrehozott értékek megőrzése, a klímavédelem, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, az ökologikus zöldfelület-gazdálkodás. A közterületek akadálymentes használatának biztosítása, a közterületi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása. A közúthálózati, forgalomtechnikai fejlesztések során a biztonságosság növelése, a baleset-megelőzés.

Az AngyalZÖLD harmadik ciklusa nem csupán a kerület hosszú távú fejlesztési céljaihoz illeszkedik, de hozzájárul a városrészben élők lakókörnyezetének jobbításához, az itt dolgozók és ide látogatók közterületi élményeinek biztosításához is. A közterületek megjelenése, egyedisége az adott városrész jellegzetessége, az ott élők számára meghatározó a területhez való kötődés erősödésében. Az elmúlt évek igazolták, hogy a közterületek minőségi fejlesztése emeli a városrészek vonzerejét, értékét, presztízsét, serkenti az ingatlanfejlesztéseket. A jól tervezett szabadterek lehetőséget biztosítanak a városi élet sokféle tevékenységére. Használhatósága, arculata és rendezettsége befolyásolja a használók közérzetét. A zöldfelületek élőhelyet biztosítanak a városi flóra és fauna számára. Mérsékelik a szélsőséges klimatikus hatásokat, csökkentik a környezet szén-dioxid-terhelését, segítenek az egészség megőrzésében, javításában.

A dokumentum projektjeinek megalkotásakor az üzemeltetési tapasztalatokat, a közterületekkel kapcsolatos átfogó felmérések eredményeit, valamint a lakossági javaslatokat is figyelembe vették. Az alkotók a programhoz a lakosság és több szervezet véleményét is kikérték. A közterületek üzemeltetésének, fejlesztésének és használatának szempontjai a korszerű várospolitikában egyre fontosabb szerepet kapnak. A program megvalósítása a korszerű városirányítás eszközeivel, az „okos város”-technológiák alkalmazásával bővül, ezzel biztosítva, hogy a kerület közterületi rendszere, a rekreációs szolgáltatások üzemeltetése költséghatékonyabbá, hozzáférhetővé váljon.


J. G.

Itt az AngyalZÖLD 3.0

2020. március 6.